Monday, June 1, 2015

To Donetsk, to Novorossiya and their children (provided you can read Czech)

DONĚCK, 1. června 2015

Шествие детской колонны мира стало символом торжества жизни и ответом политикам, пожелавшим загнать в подвалы наших детей. Город живёт и радуется жизни. И взрослые, и дети … почувствовали заботу и любовь к каждому ребёнку.”

První letní den, den,
kdy v Aleji andělů
Doněck ve válce
vzpomínal na děti,
a nebe se zemí
zas držely spolu
lidské i vojenské slzy.

A tak, i když smrt
po lidech chodí,
my, kteří bdělí
jsme zůstali
nebo se včas
probudili,
v sepětí srdcí, osudů,
jeden s druhým jsme
kaleni a seřazeni.

A tak, jak se báseň
z malých hlásek tvoří,
život skládá se z dětí
a naše vlast ze srdcí
a duše z věrných lásek,
o nichž je třeba říct
a jež nelze umlčet.

S večerem začala pak bouře a déšť
a s nimi přišla střelba a výbuchy
a vše se mísilo jak v staré písni:
„Buď je to hrom, anebo válka ...“
Domů od andělů děti však nesly
hluboko v sobě naději,
léto a lásku
a hlásky k novým básním.

A nad vším klenula se duha,
neboť Bůh sám
v lidech na zemi uviděl
ty básně, život a lásku
a viděl, že je to dobré,
jak v boji běsům navzdory
Nová Rus rodí se a tvoří!


No comments:

Post a Comment