Wednesday, November 19, 2014

Boj proti Majdanu, záměrné fašizaci režimu a celé východní Evropy, je bojem za vlast

Čechy samy teď stojí tváří v tvář "svému" Majdanu, jež se Spojené státy snaží rozšířit dál po východní Evropě za účelem plánované mobilizace proti Rusku a násilnému řešení krize samotného systému.

A Majdan, bez ohledu na to, jaké slogany hlásá ten či který den, znamená fašizaci a fašizace je také jeho základním politickým cílem. Ukrajina a Majdan v Kyjevě je jasným důkazem této skutečnosti.

Ano je třeba začít se seriózní organizací a mobilizací. To je naprosto nezbytné, a přitom tak, aby došlo k překlenutí starých dělení na levici a pravici, což je možné na základě antifašismu a nové formy vlastenectví. K tomu pro začátek je třeba jen pár věcí: 1. inkluzivní platforma a název, např. Československá fronta (nebo Lidová fronta, Věrni zůstaneme, Československý odboj ...), 2. jasné a stručné úvodní prohlášení navazující na tradice národního obrození a československé státnosti, sociální spravedlnosti, solidarity, a boje proti fašismu, 3. utvoření republikových a místních štábů, 4. utvoření programu jasných a srozumitelných akcí, 5. agitace a nábor, 6. nezávislost na existujících stranách. Jinak pokus o českou obdobu majdanu již začal, a to znamená, že snaha o výslednou fašizaci Čech je již rozjetá. Tomuto je třeba se vzpepřít a stejně tak i tomu, co je s tím spojené--agresivní politice NATO, jež, spolu s návratem k fašismu, je nyní největší hrozbou míru.

Kromě antifašismu, národního znovuobrození a boje za mír je zapotřebí vyhlásit za svůj požadavek 1. znovunastolení československé státnosti a 2. znovunastolení a znovuobnovení společnosti, spravedlnosti a práva.

Pokud se k tomuto národ nezorganizuje, pak i Čechy bude čekat podoba a obdoba ukrajinské oligarchie a diktatury s rychle vzrůstající pravděpodobností a nebezpečím války proti Rusku, a tím i zničením českého národa jako takového.

No comments:

Post a Comment